ДЕСПОТОВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда народне библиотеке "Ресавска школа" налази се у Улици деспота Стефана Лазаревића бр. 18 у Деспотовцу. Саграђена је између 1903 – 1905. године за потребе Окружног начелства, као приземна грађевина са главним подужним и три попречна тракта. Главна фасада има средишњи ризалит наглашен забатом и улазом са стубовима са лучно завршеним порталом под тремом. Бочни ризалити имају по два лучно завршена прозора, а зидно платно између ризалита има по четири архитравно завршена прозора. Слично решење имају и остале фасаде. Сви декоративни елементи (око прозора, портала, хоризонтални и кровни венци  и зупчасти фриз на забату) обрађени су у духу историцизма са класицистичким елементима, док се продирање нових стилских утицаја сецесије види само у флоралним орнаментима у угловима забата. Грађена је од камена и опеке, са каменим соклом и вишесливним кровом покривеним бибер црепом. Овај споменик културе је јединствен пример академски конципиране грађевине из прве деценије 20. века у унутрашњости Србије.

 

ЗГРАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "РЕСАВСКА ШКОЛА"

Народна библиотека "Ресавска школа" у Деспотовцу, утврђена је за непокретно културно добро одлуком Владе Републике Србије бр.633-2231/97-006 од 18.06.1997. године

(Сл. Гл. РС бр. 27 од 26.06.1997. год.)

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац