Сто за једног

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Конзерваторско - рестаураторски радови на споменику Сто за једног у Спомен - парку у Шумарицама2021/22. година

Пре радова

У току извођења

Након завршетка

 

Споменик „Сто за једног” је ауторско дело вајара Нандора Глида (1924-1997). Подигнут је 1980. године уз помоћ грађана општине Модрича. Аутор је чувену наредбу, по којој споменик и носи име, представио мрежом испреплетаних људских тела у болном грчу и самртном ропцу који заједно формирају крошњу великог стабла (симбола живота). Споменик је изведен у бронзи на армирано-бетонском постаменту.

 

 

 

Пре радова

У току извођења

Након завршетка

 

Половином 2022. године су под руководством Завода за заштиту споменика културе Крагујевац  завршени опсежни конзерваторско – рестаураторски радови, које је финансирало Министарство за рад, борачка и социјална питања Републике Србије, а којима је извршена санација, рестаурација и конзервација овог споменика. Радове је изводила „Тандем градња“ доо из Крагујевца према пројектној документацији коју је израдила агенција „Урбикон“ из Крагујевца. У наредном периоду се планира санација партерног уређења ове споменичке целине.

 

Пре радова

У току извођења

Након завршетка

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац