RAČA

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

На самом улазу у Рачу, на раскршћу главних улица налазила се зграда звана „Турски конак“ која је својим изгледом доминирала овом варошицом. Била је то спратна зграда са свим одликама српске чаршије са краја XVIII и почетка XIX века.  Подигнута крајем XVIII века,  убрајала се у ред најстаријих грађевина како у Рачи тако и у овом делу Шумадије. Постављена на благо закошеном терену, имала је укопан подрум испод једног дела приземља. Грађена је у бондручној конструкцији са испуном од опеке старог формата. У приземном делу, окренутом према улици, налазио се простран трем са дрвеним стубовима који су носили испуштен спратни део. Са дворишне стране се такође налазио трем и у приземном и у спратном делу. Кров је био четвороводан, благог нагиба, покривен ћерамидом. Зграда је временом мењала функцију, па је тако и број и распоред просторија прилагођаван намени, било да се у њој налазио хан, конак, дућан или зграда за становање. Овај вредан споменик народног градитељства је 2005. године срушен.

ЗГРАДА ЗВАНА „ТУРСКИ КОНАК“

Зграда звана „Турски конак“ је утврђена за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 97/1 од 05.03.1968. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац