ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У самом граду, на углу улица Светозара Марковића и Јеврема Марковића налазила се породична кућа ових двеју личности. На основу прикупљених података познато је да је последњи потомак породице Марковић 1923. године кућу продао јагодинском банкару Марку Ђорђевићу. Објекат је историјски значајан јер је припадао породици Марковић као и због тога што је у њој живео Светозар Марковић за време боравка у Јагодини. Зграда је срушена 2005. године.

ЗГРАДА У УЛИЦИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 8 У СВЕТОЗАРЕВУ

Зграда у Улици Светозара Марковића број 8 у Светозареву утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр.973/1 од 04.11.1976. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац