КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у Улици Маршала Тита(сада ул. Краља Александра) бр. 121 у Крагујевцу, утврђена је за културно добро-споменик културе Решењем Републичког Завода за заштиту споменика културе Београд број 956/49, од 11.06.1949. године.

ЗГРАДА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА

Кућа се налази у оквиру Старог градског језгра Крагујевца и типична је градска кућа XIX века. Њена архитектура је мање значајна од њене историјске вредности, која је и допринела да ова кућа буде утврђени споменик културе. У периоду од 1873. до 1875. године, на овом месту се налазила '' Крагујевачка друштвена штампарија'',  у којој је наш познати радник и оснивач Социјалистичког покрета у Србији Светозар Марковић, уређивао и штампао листове ''Јавност'' и '' Ослобођење'' и написао велики број својих чланака, економских и политичких, због којих је и осуђен на смрт.

(сада ул. Краља Александра)  БР. 121

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац