ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у улици Кнегиње Милице (некадашња улица Маршала Тита) бр. 82, подигнута је 1937. године као Соколски дом у самом центру Јагодине. После рата у овој згради је било смештено Друштво телесног васпитања „Партизан“, а од 1979. године Завичајни музеј. Правоугаоне је основе, својом ужом страном постављена према главној улици где се налази и главни улаз. Зграда је високопартерна, са предњим спратним анексом. Зидана је од камена и опеке. Кров је вишесливан, стрмог нагиба, покривен фалцованим црепом. Прозори су правоугаони и декоративно обрађени. Изнад њих, на бочним фасадама су рељефни луци у виду слепих аркада. На предњој фасади налази се монументални улаз фланкиран са два масивна стуба. Лево и десно од улаза су по два двокрилна прозора. На спратном делу  је седам прозора.

ЗГРАДА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА

БРОЈ 82 У СВЕТОЗАРЕВУ

Зграда у Улици Маршала Тита број 82 у Светозареву утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе одлуком СО Светозарево бр. 011-64/87-01 од 04.06.1987. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац