ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у улици Кнегиње Милице (некадашња улица Маршала Тита) бр.6  у Јагодини саграђена је у стилу модерне у првој половини XX века на месту куће која је носила назив „Мали Лувр“. Састоји се од приземља где је смештен пословни простор и спрата који служи као стамбени простор. Целом ширином објекта изграђен је балкон који је у средишњем делу знатно истурен као валовита форма. На зиду ограде балкона централно је постављена масивна декоративна конзола, док су лево и десно од ње кружни отвори. На четири места је пробијена уздужним правилним прорезима који су испуњени кованом конструкцијом. На балкон се излази кроз двоја широка врата фланкирана сегментастим пиластрима у комбинацији „јастука“ и танких плинти. Изнад прозора првог спрата постављен је један окулус од кога су лево и десно два уска хоризонтална прозора. По средини је постављен јарбол који својим врхом излази из равни крова и знатно га надвисује.

ЗГРАДА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА

БРОЈ 6 У СВЕТОЗАРЕВУ

Зграда у Улици Маршала Тита број 6 у Светозареву утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 994/1 од 11.11.1976. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац