ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у улици Кнегиње Милице (некадашња улица Маршала Тита) бр. 37, једна је од најстаријих сачуваних зграда у Јагодини. Подигнута је у првој половини XIX века и представља изузетан примерак старе градске архитектуре. Постављена је на равном терену. Припада типу развијенијих зграда ове врсте. Приземна је, са тремом и доксатом на главној страни. На трему се налазе три храстова стуба док је на супротној страни скраћени трем са излазом у економски део. Под делом зграде је подрум. Грађена је у бондручном конструктивном систему. Кров је благог нагиба, четвороводан, покривен ћерамидом.

ЗГРАДА У УЛИЦИ
МАРШАЛА ТИТА БР. 37 У СВЕТОЗАРЕВУ

Утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 974/1 од 04.11.1976. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац