ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

 Зграда у улици Максима Горког бр. 1 у Јагодини позната је као „Дом јагодинских трговаца“. Саграђена је 1931. године са обележјем српско- византијске архитектуре, а као резултат богате трговачке традиције овог места која је у тренутку њеног отварања била дуга готово један век. Према пројекту Момира Коруновића грађена је као јединствен грађевинско- архитектонски склоп, постављен на регулационим линијама трију улица. Зграда је првобитно имала приземље и спрат али је 1970. године подигнут још један спрат. Том приликом изгубљена је и богата фасадна пластика. Улично прочеље рашчлањено је на виши, централни блок и на ниже, бочне заобљене трактове. Приземље није посебно орнаментисано, његова декорација се своди на капителе пиластара и стубаца на улазном трему. Спрат има богату архитектонску декорацију. Између прозорских низова налази се крстасти украс са кругом у центру. Изнад веома истакнутог поткровног венца налази се низ ригљастих зубаца различите висине. За разлику од правоугаоних отвора у приземљу, отвори на спрату су лучног облика, уоквирени архиволтама. На фасади долазе до изражаја тамно- светли контрасти. Томе доприносе богата декорација и дубоки улазни трем. У приземљу су се налазили локали за издавање, а на спрату канцеларије Трговачког удружења и велика сала за свечаности и забаве.

ЗГРАДА У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ
БРОЈ 1 У СВЕТОЗАРЕВУ

Зграда у Улици Максима Горког број 1 у Светозареву утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе одлуком СО Светозарево бр. 011-118/87-01 од 24.12.1987. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац