ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у улици Хајдук Вељковој бр. 4, припада моравском типу кућа грађених у бондручном конструктивном систему са испуном од опеке. Постављена је на благо закошеном терену, са подрумом испод половине приземља. Са предње стране налази се угаони трем са „лажним“ луцима у диспозицији 1+3. Кров је четвороводан и покривен ћерамидом. Унутрашњост је подељена на „кућу“ и три собе. Реконструкција објекта извршена је 1992. године.

ЗГРАДА У УЛИЦИ ХАЈДУК ВЕЉКОВОЈ БРОЈ 4

Зграда у Улици Хајдук Вељковој број 4 утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 990/2-76 од 05.11.1976. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац