ПАРАЋИН

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У улици Бранка Крсмановића бр. 47 у Параћину, налази се зграда некадашње параћинске основне школе, а сада њене просторије користи градска библиотека „Др. Вићентије Ракић“.

Зграда је изграћена 80-тих година XIX века, на месту где се и раније налазила мала школска зграда.

Овај објекат је пројектован као школа затвореног атријумског типа, при чему је посебна карактеристика постојање два атријума, са приземљем и спратом. Основа објекта је правоугаоноa, тако што је главна фасада нешто шира од укупне ширине осталог габарита. Прочеље зграде је дуж улице Бранка Крсмановића и симетрично је решено, са истакнутим средишњим ризалитом и декоративно украшеним порталом. Фасада је, осим класицистички компонованог портала, скромно решена, са једноставном пластиком кровних венаца и парапета испод прозора. Изражена је вертикална подела зграде.

ЗГРАДА У УЛИЦИ
БРАНКА КРСМАНОВИЋА БР.47

Зграда у улици Бранка Крсмановића бр. 47 утврђена је за културно добро - споменик културе утврђена је одлуком СО Параћина бр.011-42/84-01 од 27. 11. 1984. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац