ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Првобитна зграда у улици Браће Милосављевић бр. 20 у Јагодини саграђена је 1820. године и припадала је типу развијенијих грађевина. Имала је шест просторија и доксат испод кога се налазио улаз у подрум. Кров је био покривен ћерамидом. Таваница је у већини просторија била од шашовца. Огњиште је временом зазидано. Крајем XX века на месту старе зграде подигнута је нова зграда која је делимично задржала габарит, распоред просторија, изглед крова, прозора, димњака и остале грађевинске и украсне елементе првобитне зграде.

ЗГРАДА У УЛИЦИ
БРАЋЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ БР. 20

Зграда у Улици Браће Милосављевић број 20 у Јагодини утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевацу бр. 991/1 од 11.11.1976. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац