ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у улици Бошка Ђуричића бр. 10 у Јагодини је саграђена 1929. године као стамбени објекат породице Ристић. Једна је од најзанимљивијих и архитектонски најлепших грађевина у Јагодини. Грађена је на два нивоа, а након извршене адаптације подрумских просторија 1966. године добила је и трећи ниво. Правоугаоне је основе, зидана од камена и опеке. Кров је четворосливан, веома стрмог нагиба и покривен фалцованим црепом. Фасаде су декоративно обрађене. Венац између приземља и спрата је веома складно обрађен са низом стилизованих рељефних кринова. На простору изнад прозора на спрату су гирланде, амфоре са цвећем и флоралне метопе. Стрехе су богато декорисане белим профилисаним дрвеним елементима. Монументални дводелни улаз води у стаклени хол изнад кога је равна тераса са бетонском балустрадом. Прозори су у приземљу троделни, а на спрату дводелни. Корисник објекта је Музеј наивне уметности.

ЗГРАДА У УЛИЦИ БОШКА ЂУРИЧИЋА
БРОЈ 10 У СВЕТОЗАРЕВУ

Зграда у Улици Бошка Ђуричића број 10 у Светозареву утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе одлуком СО Светозарево бр. 011-98/88-01 од 17.11.1988. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац