ТОПОЛА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у улици Суреповој бр. 1 у Тополи саграђена је крајем XIX века. У њој је била смештена канцеларија прве тополске општине, тако да је у народу позната као "Среска кућа". Објекат има карактеристике упрошћене градске архитектуре Србијe тог времена.

 У основи је правоугаона грађевина са сутереном и високим приземљем, једноставна, без декорације на фасадним платнима. Грађена је од камена, опеке и дрвета. На бело окреченој фасади налази се тринаест дрвених позора, а у кућу се улази из дворишта, степеништем, које води на мали дрвени трем. У некадашњој "Среској кући" данас су смештене просторије општинске управе Топола.

ЗГРАДА У УЛИЦИ СУРЕПОВОЈ БР. 1

Зграда у Ул. Суреповој бр. 1 утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе Одлуком СО Топола број 020-211/87-07 од 26.11.1987.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац