АРАНЂЕЛОВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у улици Књаза Милоша бр. 22 у Аранђеловцу изграђена је тридесетих година XX века као стамбено-пословни објекат. Ова угаона грађевина, саграђена каменом, опеком и армираним бетоном, састоји се од делимичног сутерена, приземља и поткровља. Пластичност фасада постигнута израдом орнамента у неокласицистичком стилу знатно је утицала на формирање градског амбијента Аранђеловца. Хоризонталност је остварена кордонским венцем који дели зграду на две зоне. Спратна зона садржи прозорске отворе са вишеструко профилисаном надпрозорском гредом и са по два плитко обрађена пиластра која фланкирају прозоре са обе стране. Мањи пиластри представљају стилизацију дорског типа, а већи коринтског. Приземље се завршава кровним венцем, изнад кога је богато декорисана атика са истакнутим централним делом где се налази прозор поткровља. Атика заклања вишеводни кров покривен бибер црепом.

ЗГРАДА У УЛ. КЊАЗА МИЛОША БР. 22

Зграда у улици Књаза Милоша бр. 22 у Аранђеловцу је проглашена за непокретно културно добро – споменик културе одлуком Владе Републике Србије, бр.633-6872/2001-13 од 17.07. 2001. године (Сл. Гл. РС бр. 46 од 27.07.2001.год.)

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац