КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда Туцаковића у ул. ЈНА 11 (данас ул. Кнез Михаилова) утврђена је за културно добро-споменик културе Решењем Завода за заштиту споменика културе Крагујевац  бр. 107/1, од 26.04.1971. године.

ЗГРАДА ТУЦАКОВИЋА У УЛИЦИ ЈНА

Зграда Туцаковића је значајна по томе што је у њој живео војвода Петар Туцаковић. Настала је у првој половини XIX века.

Када је кнез Милош сазидао конаке око свог двора, приступио је регулисању градње у Крагујевцу, који се као престоница почео нагло да се развија. Наложио је Сими Милосављевићу Паштрмцу да сазида кућу на почетку Улице Светозара Марковића а Петру Туцаковицу на почетку Палилула и тако су постављени тимељи старог Крагујевца. Кућа је типична грађевина оног времена. Веома је пространа са великом баштом ка уличном делу. Рађена је по систему бондрука. Кров јој је четворосливан, благог нагиба, а кровни покривач је ћерамида. Реч је о веома вредном споменику културе ослобођене Србије.

(данас ул. Кнез Михаилова) БР.11

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац