ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зидање зграде Старе учитељске школе отпочело је 1826. године за потребе Магистрата Округа Јагодинског и трајало је десет година. Без обзира на првобитну намену у њој је првобитно била смештена војна касарна а тек након више година Окружно начелство. Преуређење зграде за потребе школе започето је последњих година XIX века да би као зграда Учитељске школе почела да се употребљава 1898. године. У периоду од 1905. до 1908. године дозидано је северно и јужно крило. Тиме су добијене сала са позорницом за школске свечаности и часове гимнастике,  четири учионице и ученичке спаваонице. У време балканских и Првог светског рата школа није радила и више пута је претварана у војну болницу. У том периоду школа са својим богатим инвентаром, интернат, парк и школско имање били су у великој мери оштећени. Учитељска школа је у њој била смештена до 1968. године када је за потребе школе подигнута нова зграда.

ЗГРАДА СТАРЕ УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ
У СВЕТОЗАРЕВУ

Зграда Старе учитељске школе у Светозареву утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе одлуком СО Светозарево бр. 011-117/87-01 од 24.12.1987. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац