КНИЋ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Недалеко од центра села, покрај пута који води ка Коњуши, налази се зграда старе школе у Топоници. Подигнута је 1922. године на имању Др. Милана Кићевца, очуха Владимира Дедијера, уз активну помоћ мештана Топонице и Кусовца. Грађена је као типична школска зграда нашег села између два рата, у основи правоугаона, зидана од опеке, са кровом на четири воде покривеним црепом. Унутрашњи распоред просторија у потпуности је прилагођен функцији. Пре неколико деценија зграда је адаптирана у стамбени простор, па је то нарушило првобитни изглед зграде.

У току НОР-а ова зграда још од 1941.године игра значајну улогу. У њој је била смештена у којој је лечено више десетина бораца, као и рањеника који су избегли са стрељања 21.октобра 1941.године из Крагујевца.

ЗГРАДА СТАРЕ ШКОЛЕ У ТОПОНИЦИ

Зграда старе школе у Топоници је утврђена за културно добро – споменик културе одлуком СО Кнић, бр.633-2/81-02 од 24.07.1981. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац