СВИЛАЈНАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда Ресавске библиотеке подигнута је 1903. године као породична кућа Димитрија Мите Исаковића, оснивача првог новчаног завода у Свилајнцу и првог оснивача штедионице у Свилајнцу. Грађена је од опеке, камена и челичних профила за међуспратну конструкцију изнад подрума. Правоугаоне је основе, са подрумом испод половине приземља. Фасаде су омалтерисане, са благом фасадном пластиком  која садржи одлике градске арихитектуре. Фасада ка улици је нешто богатије декорисана. Кров је четвороводан, покривен бибер црепом. У послератним годинама објекат је додељен Ресавској библиотеци на коришћење и тако је остало до данас.

ЗГРАДА РЕСАВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Зграда Ресавске библиотеке утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе одлуком Владе Републике Србије  бр. 633-6872/2001-5 од 17.07.2001. године (Сл. Гл. РС бр. 46 од 27.07.2001. год)

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац