КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда дечије библиотеке у Крагујевцу је  подигнута у периоду од 1935.-1936. године. Грађен је у духу тога времена, као градска, стамбена кућа, израђена је од камена, опеке и армираног бетона, са свим одликама архитектуре с почетка XX века. Реч је о породичној кући Јована Ђ. Мирковића, професора музике у Крагујевачкој гимназији. Кућа је, заправо, легат који је, по жељи професора Мирковића, једино могао да буде искоришћен у културне сврхе. Већ дуги низ година, у овој згради је смештен део Народне библиотеке у Крагујевцу - Дечја библиотека. У оквиру ње је смештено седам легата, од којих су три сликарске збирке и четири збирке књига, завештаних од стране више угледних Крагујевчана. Почетком XXI  века, зграда је потпуно реконструисана при чему је задржавала своју аутентичност.

ЗГРАДА ДЕЧЈЕ БИБЛИОТЕКЕ

Зграда дечје библиотеке у Крагујевцу, утврђена је за културно добро-споменик културе Одлуком Владе Републике Србије  бр. 633-6872/2001-4 од 17.07.2001.године, Сл. Гл. 46 од 27.07.2001. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац