КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У воденици у селу Грошница, на шест километара од Крагујевца је, 12. јула 1941. године, одржан састанак Окружног комитета КПЈ за Округ крагујевачки, на којем је донета одлука о подизању устанка у овом делу Шумадије.

Саграђена је крајем осамнаестог века, што се може закључити на основу стилских карактеристика, као и на основу народног предања. Током времена је претрпела извесне преправке и дограђивања, али је у основи задржала првобитан изглед.

ВОДЕНИЦА У ГРОШНИЦИ

Воденица у Грошници је утврђена за културно добро- споменик културе Решењем Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 97/1, од 10.01.1972. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац