ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Вила “Клефиш” је саграђена тридесетих година XX века као породична вила Теодора Клефиша у кругу фабрике прехрамбене робе. Правоугаоне је основе и састоји се од сутурена, приземља, спрата и поткровља. Грађена је од опеке и армираног бетона. Сокл је обрађен штокованим ситнозрним терацом, а сама фасада је у основним површинама малтерисана и ошприцана каменим гризом. Централни портал је обложен мермерним плочама лучно засведеним, док су лево и десно од врата два стуба са упрошћеним дорским елементима у капителу и стилобату. Прозори су лучни, урађени као трифоре и бифоре (у спратном делу) док су у приземљу у облику полукруга. Столарија је дрвена са лучним шпроснама и финалним дрвеним решеткама. Прозорски оквири су уоквирени салбанацима, полукружним слепим пиластрима и полукружном шпалетном. Ова декорација прозорских отвора је изведена од штокованог белог цемента са заглађеним ивицама како би се стекла представа камених блокова. Већим делом зграда је оперважена хоризонталним венцима израђеним од штокованог тераца у комбинацији сивог и белог цемента. Ограде на терасама су зидане са централним прорезима у које су постављени бетонски балустери. На једном делу поткровне етаже је урађена проходна тераса на којој је направљен базен. Кров је раван, покривен поцинкованим лимом са дубоким конзолним венцем изведеним од армираног бетона.

ВИЛА „КЛЕФИШ“

На западној страни фасаде налази се мермерна спомен плоча сећања на жртве Другог светског рата, односно раднике фабрике „Јухор“.

Унутрашњост објекта је такође репрезентативна и богато обрађена, нарочито у приземљу које је служило за пријем гостију, пословне састанке и разне културне манифестације. Подови су урађени од италијанске мозаик керамике, док су подови у бочним салонима изведени од мозаика паркета у форми геометријских слика. Зидови су глатки док су плафони обрађени плитком гипсаном пластиком са гипсаним розетама у средини. Из приземља на спратове води правилно, кружно степениште изведено од армираног бетона и обложено белим мермерним плочама. Ово степениште је са спољне стране осветљено прозорима направљеним од метала и застакљено разнобојним стаклом у виду мозаика. На спрату се налазе собе које су служиле за становање и смештај гостију, а по потреби и за пријеме. Спратне просторије су нешто оскудније обрађене по зидовима и плафонима али су подови изведени од мозаика паркета. У поткровљу су биле смештене просторије за послугу као и помоћне просторије за одржавање објекта.

Централни део поткровља је под равним кровом док су бочне стране објекта под благим нагибом и покривене лимом.

Вила „Клефиш“ утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе одлуком Владе Републике Србије бр. 633-6872/2001-11 од 17.07.2001. године (Сл. Гл. РС бр. 46 од 27.07.2001.год.)

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац