КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда Ватрогасни дом у Крагуејвцу предсатвља репрезентативни објекат еклектизма у овом граду. Саграђена је 1933. године, као задужбина породице Радојковић. Добровољној ватрогасној дружини Крагујевца, предат је на коришћење 1936. године. Једни од највећих архитеката тога времена код нас, удружили су се на овом пројекту: Михаило Радовановић, Ђорђе Коваљевски и Радослав Милосављевић. То је монументална угаона зграда, модерног архитектонског израза, са подрумом, приземљем и петоспратном осматрачком кулом са терасом.  Саграђена је од опеке, камена и армираног бетона, са применом великих конструкивних распона. Поред основне намене, објекат је од самог отварања био стециште јавног и културног живота града.

ВАТРОГАСНИ ДОМ

Ватрогасни дом у Крагујевцу је утврђен за културно добро-споменик културе Одлуком Владе  Републике Србије бр. 633-6872/2001-3 од 17.07.2001.године,  Сл.Гл. РС бр. 46, од 27.07. 2001. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац