ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Утврђење „Јеринин град“ у потесу „Град“ налази се на тромеђи села Белица- Ничевић- Старо село. Утврђење представља вишеслојно насеље које је основано у млађем неолиту. Осим неолитских слојева у оквиру утврђења има налаза из бронзаног доба, а потом трагова живљења из периода од IV до VII века као и остатака словенског насеља све до средњовековног периода XIV века. Претпоставља се да је ово утврђење било прво управно седиште средњевековне жупе Белице које се у писаним изворима први пут спомиње 1183. године.

УТВРЂЕЊЕ „ЈЕРИНИН ГРАД“
У СЕЛУ БЕЛИЦА

Утврђење „Јеринин град“ у селу Белица утврђено је за непокретно културно добро- археолошко налазиште одлуком СО Светозарево бр. 011-70/85-01 од 27.06.1985. године.

Библиографија:

 

  • Емил Чершков, Археолошки споменици и налазишта у Србији, II Централна Србија, Београд 1956., 87-88

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац