КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Управна зграда болнице подигнута је у периоду између два светска рата, у еклектичном духу заснованом на принципима академизма.

Фасада је симетрично компонована са истуреним средњим ризалитом, са улазом. Састоји се из сутерена, високог приземља и спрата. Фасаде имају скромну декорацију, сведену на назначене пиластре, венце и оквире око врата.

Управна зграда болнице је смештена у оквиру Клиничког центра и у њој је и даље смештена болничка управа.Овај споменик културе се сврстава међу најзначајније споменике везане за здравство на територији Крагујевца.

УПРАВНА ЗГРАДА БОЛНИЦЕ

Управна зграда болнице је утврђена за културно добро-споменик културе Одлуком Владе Републике Србије бр. 633-3153/97-11, од 08. 08. 1997. године, Сл. Гл. РС бр. 39, од 5.09.1997.године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац