СВИЛАЈНАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Турски амам у атару села Грабовац, налази се неколико стотина метара северно од последњих кућа, у близини пута Свилајнац- Деспотовац, на месту званом „Бања“. Грађевина је у рушевинама.  Уздиже се само централни део амама са бочним зидовима, преломљеним луцима и почецима пандатифа изнад којих се уздизала велика купола. На основу очуваних делова види се да је то била репрезентативна грађевина из доба процвата исламске архитектуре на овим просторима. Према стилским одликама претпоставља се да датира из друге половине XVI века. Амам је рађен полихромно у алтернацији жућкастог тесаног камена, дебелих спојница од кречног малтера и хоризонтално постављених опека. Декоративности доприносе и прецизно пропорционисани исламски лукови који испадају из зидне масе и дају рељефну игру светлости и сенке. Према димензијама и начину обраде амам спада у ред најзначајнијих споменика исламске уметности у ужој Србији.

ТУРСКИ АМАМ У ГРАБОВЦУ

Турски амам у Грабовцу утврђен је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 48/1 од 01.02.1968. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац