ТОПОЛА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У центру села Винче, на јужној страни мање заравни, налази се веома добро очувано старо гробље са скулптованим споменицима датованим од 1819. године до двадесетих године XX века. На њему је евидентирано и валоризовано преко стотину надгробника јединствених по својим типолошким и стилским карактеристикама. Сви они су рађени урезивањем или клесањем на плошној равни камена или пешчара, велики је број рађен по принципу споменика крајпуташа са плиткорељефном обрадом главе и попрсја, или фигуре у целини. У зависности од времена настанка јављају се различити мотиви покојника у ношњи примереној узрасту, сталежу или занимању. Чест детаљ представљају алатке којима су се покојници за живота служили, као и апстрактни мотиви дрвета живота, голубова, вегетабилних и крстобразних орнамента. Текстови су најчешће урезивани на западној страни, различитог садржаја и интерпретације. Нимало не заостају ни предметни споменици настали у првим деценијама XX века са освртом на истоветно скулптовање карактеристично за урбаније средине, свакако са најрепрезентативнијим од свих ''Спомеником I светског рата''. Оваква концентрација надгробних споменика и у оваквом броју представља највећу евидентирану очувану целину на подручју централне Србије.

СТАРО ГРОБЉЕ У ВИНЧИ

Старо гробље у Винчи код Тополе је утврђено за непокретно културно добро - споменик културе одлуком СО Топола бр.020-65/85-07 од 23.05.1985. године.

Њихова уметничка вредност не заостаје за сличним интерпретацијама других значајних целина у Србији. Боја се и данас у великом броју случајева још увек распознаје, а њихова обрада је доста уједначена и квалитетна.

terasa amidzinog konaka, kragujevac, kulturno nasledje
Izlozbena postavka, amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац