ЋУПРИЈА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Стара управна зграда пољопривредног добра у Добричеву , код Ћуприје налази се у централном делу овог великог комплекса, лево од пута Ћуприја-Сење.

      Саграђена је у шестој деценији  XIX века, за време друге владавине књаза Милоша Обреновића, као административно седиште најстаријег „Државног сточарског завода“ у Србији, основаног 1852.године. Зграда је једна од најлепших и најрепрезентативнијих грађевина свога времена која је до данас, и поред неких мањих преправки, задржала свој аутентични облик. Грађена је од тврдог материјала са малтерисаним, веома декоративним фасадама. Основа је правоугаоног облика са једним избаченим анексом са унутрашње стране. Зидана је као високопартерна зграда са четворосливним кровом, покривеним бибер црепом. По својим стилским одликама припада неокласицизму. Распоред простора доста је монументалан, са веома декоративном главном фасадом. Посебну вредност на згради представљају рељефни украси на порталима, прозорима, кордонским  венцима, пиластрима и угаоним лезенама.

УПРАВНА ЗГРАДА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА ДОБРИЧЕВО

Објекат   Стара управна зграда  пољопривредног добра Добричево код Ћуприје утврђен је за културно добро - споменик културе  Одлуком СО Ћуприја, 29.12.1980. Сл. Гл. СО Ћуприја бр.7/80 од 31.12.1980. год.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац