КНИЋ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

     Стара кућа Радомира Лазовића у Топоници једна је од најстаријих грађевина ове врсте у Гружи. Зграда је постављена на косом терену, подзидана високим темељним зидом на нижој страни, а на том делу озидан је подрум. Зидови су од чатме, олепљени и окречени. Кров је благог нагиба, четворосливан, а кровни покривач ћерамида. На крову доминирају два висока димњака. Прозори на згради су мањих димензија са дрвеним капцима. У унутрашњости је „кућа“ са огњиштем и две собе. Под куће је од набијене земље а таваница од дасака.

Зграда делује монументално и представља вредан споменик народног градитељства XIX века. Њену споменичку вредност употпуњују помоћне зграде у дворишту: вајат, млекар и кош.

 

 

СТАРА КУЋА ЛАЗОВИЋ РАДОМИРА У ТОПОНИЦИ

Стара кућа Лазовић Радомира  утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе одлуком СО Кнић бр. 633-3/81-02 од 24.07.1981. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац