ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Стара кућа у Јагодини налази се у Улици Станоја Главаша бр. 18. Подигнута је половином XIX века. Складних пропорција и симетрична представља типичан пример градске архитектуре тога времена. Грађена је у бондручном конструктивном систему. Кров је блажег нагиба, четвороводан, покривен ћерамидом. Кућа се  састоји од осам просторија, и трема који се са десне стране завршава доксатом, уздигнутим за један степеник. На трему доминирају четири обрађена стуба. Таваница је од профилисаног шашовца, а на делу над доксатом се налази розета. Из трема који се протеже половином дужине главне фасаде ступа се у централну просторију. Из ње воде посебна врата у сваку од преосталих седам просторија. У три просторије сачувана је аутентична таваница. На већини просторија врата и прозори су задржали аутентичан изглед. На прозорима се налазе гвоздене решетке, које су у горњем делу слободне и завршавају се у облику копља. Наспрам улазних врата налази се излаз у двориште.

СТАРА КУЋА У СВЕТОЗАРЕВУ

Стара кућа у Светозареву утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу број 208/1 од 19.05.1970. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац