ТОПОЛА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Остаци цркве посвећене Преображењу Христовом налазе се на сеоском гробљу у селу Горович код Тополе. О њој нема никаквих значајнијих помена у историјским изворима, што у великој мери отежава датовање. По народном предању, цркву је подигао деспот Стефан Лазаревић уочи поласка на Никопољску битку 1396. године. Судећи по архитектонским одликама и стилским особеностима, она је свакако из времена о коме предање говори, с краја XIV или почетка XV века и припада моравској градитељској школи. Триконхалне је основе са великом полукружном апсидом на источном делу и мањим бочним певницама на северној и источној страни. Издуженог је облика са припратом дозиданом у XVII веку, а потом и пространим егзонартексом саграђеним у XVIII веку. Укупне димензије цркве су  20m x 7m, са високим масивним зидовима. Полуобличасти свод знатног распона очуван је само у олтарском простору, изнад кога је део двоводног крова покривеног лименом покривком. Зидана је од ломљеног и притесаног камена, а унутрашњи зидови су били омалтерисани и живописани, али је од тих живописа остао тек по који фрагмент. Фасаде су једноставно обрађене без декоративне пластике, изузев украса на кровном венцу и порталима. Кордонски венац је састављен од низа конзола и слепих аркада и простире се целом дужином северног и јужног зида. До XIX века црква је била у употреби,  међутим, тада се у потпуности урушила, а иконостас је пренет у цркву села Саранова.

СТАРА ЦРКВА У ГОРОВИЧУ

Стара црква у Горовичу утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе одлуком Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр.91/1 од 19.03.1969. године.

Библиографија:

 

  1. Павловић Д. Ст.(1956.): Горович у: Археолошки споменици и  налазишта у Србији, II Централна Србија, стр. 133-134, САНУ, Београд
  2. Радић, Б., Пајкић П. (2007): Знаменитости Шумадије, стр. 104, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Крагујевац

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац