ТОПОЛА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Стара школа у Овсишту представља једну од најстаријих школа у овом делу Србије. Подигнута је половином XIX века и има све одлике оновременог конципирања сеоских школских зграда. Осим архитектонских, стара школа поседује и значајне културно-историјске вредности, обзиром да је у њој 1873. године рођен истакнути српски писац и сатиричар Радоје Домановић, као син учитеља (о чему сведочи и мермерна спомен плоча). Зграда је временом претрпела знатне промене како у ентеријеру тако и у екстеријеру. Реч је о приземној згради правоугаоног облика са двоводним кровом. Зидана је од камена и делимично од опеке. Њене фасаде су у потпуности лишене орнаменталне пластике, карактеристично за овај тип грађевина, али њеној допадљивости и визуелној уобличености доприноси пространи улазни трем и поједини дрвени елементи.

СТАРА ШКОЛА У ОВСИШТУ

Утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр.224/3 од 14.04.1972. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац