КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Стара школа у Крагујевцу ( '' Задужбина Милована Гушића''), утврђена је за културно добро-споменик културе Одлуком 633-1167/97-14, од 09.04.97, Влада РС, Сл. Гл. РС 17 од 21. 04. 97.

СТАРА ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ - ЗАДУЖБИНА МИЛОВАНА ГУШИЋА

Зграда је подигнута као задужбина Милована Гушића, крагујевачког трговца и налази се у улици која данас носи његово име. Саграђена је у стилу грађанске архитектуре позног деветнаестог века, 1893. Године. Зграда је тада подигнута као варошка школа, а и данас још увек служи тој сврси и у њој се налази смештен део Основне школе ''Радоје Домановић''. `

Зграда је правоугаоног облика са централним улазом који је решен у облику пасажа, кроз који се улази и са леве и десне стране се иде даље ка просторијама. Зграда је приземна, рађена у духу градске архитектуре са краја деветнаестог века.

у улици Милована Гушића  бр. 12

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац