КНИЋ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

     Остаци утврђења на археолошком налазишту Средњовековни град Честин налазе се на брду изнад Враничке реке у Честину. Утврђење је егзистирало током римског и средњовековног периода. Код Феликса Каница налазимо записано да су то рушевине оног српског града који је после косовског боја освојио угарски краљ Жигмунд „а саграђен је на остацима античког“.

На налазишту је видљива велика концентрација камена коришћеног за изгардњу утврђења, фрагментована римска и средњовековна опека и керамика, фрагменти мермерних плоча. По конфигурацији терена се може пратити део фортификације. Ово утврђење је, захваљујући свом изузетном стратешком положају, имало велики значај током историје, поготову током средњовековног периода о чему сведочи пажња која је поклањања дешавањима везаним за овај град коју видимо у историјским изворима.

 

 


Градина Честин у Книћу је утврђена за културно добро – археолошко налазиште решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1799/49 од 21.10.1949.

 

СРЕДЊЕВЕКОВНИ ГРАД ЧЕСТИН, ЛОКАЛИТЕТ ГРАДИНА

Библиографија:

 

  1. Бошковић, Ђ. и сар.(1956.): Честин у: Археолошки споменици и  налазишта у Србији, II Централна Србија, стр.98, САНУ, Београд
  2. Феликс Каниц, Србија земља и становништво, од римског доба до краја XIX века, прва књига, LOGOS ART, Београд 2007, 605, 606стр.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац