ТОПОЛА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Собрашице у Трнави подигнуте су 1873. године као родовске трпезе у порти цркве. Од 18 колико их је било у време изградње, 1921. године обновљено је пет сачуваних. Четири су послужиле 1967. године за формирање колективне сеоске трпезаре, а једна је задржала изглед из времена обнове. Конструктивни склоп од дрвета у облику ограђених тремова четворосливног крова покривеног ћерамидом под којим су столови и клупе, задржала је и заједничка сеоска трпезара.

Као градње за смештај и обедовање мештана и њихових гостију у дане већих верских празника, Собрашице у Трнави су, претварањем од родовских у колективан сеоски објекат, одражавале процес култног и територијалног обједињавања сеоске заједнице посебно изражен у Шумадији током XIX века.

  Нажалост, овај вредан споменик народног градитељства је почетком XX века срушен и на његовом месту подигнути су нови објекти.

СОБРАШИЦЕ У ТРНАВИ

Собрашице у Трнави утврђене су за непокретно културно добро-споменик културе длуком Владе РС бр. 633-1167/97-15 од 09.04.1997. године (Сл. Гл. РС бр. 17 од 21.04.1997. год.)

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац