КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Собрашице или трпезари су родовске трпезе постављене у порти цркве. Служиле су приликом црквених празника за обедовање, окупљање сродника и њихових пријатеља. Грађене су од тесаних греда темељача, које су постављене на веће каменове на угловима и спојевима. Стране су грађене у бондручном скелетном систему са стубовима и косницима, а кров је на две или четири воде, покривен ћерамидом. Могу да буду једноделне или вишеделне, спојене под заједничким кровом. Неке су имају уградне столове и клупе, које су код неких собрашица у челу софре посебно обрађене за старешину задруге. Након другог светског рата губе своју ранију функцију и полако нестају. У порти цркве у Лужницама очувано је 27 собрашица постављених дуж унутрашње стране ограде и чине комплекс са највећим бројем очуваних објеката ове врсте на једном месту.

СОБРАШИЦЕ У ЛУЖНИЦАМА

Собрашице у Лужницама су утврђене за културно добро – споменик културе, решењем Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 54/1 од 20. 03. 1968.године, а категорисан за културно добро од изузетног значаја за РС 07.04.1979.године ''Сл.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац