ЋУПРИЈА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Манастир Раваницу са црквом Вазнесења, моћним утврђењем, трпезаријом и келијама, подигао је кнез Лазар у осмој деценији  XIV века.Средином девете деценије истог столећа храм је живописан, а измењена ктиторска композиција досликана је након Лазареве погибије. Раваничка црква је триконхос са основом уписаног крста и пет купола на наглешеним коцкастим постољима. Фасаде су рашчлањене колонетама, нишама и кордонским венцима. Црква је зидана наизменичним редовима камена и опеке и украшена декоративним елементима као и изузетно богатом  плиткорељефном пластиком. Накнадно дозидани отворени нартекс, срушен у турским нападима, обновљен је и исликан фрескама између  1717 и 1729. год.

МАНАСТИР РАВАНИЦА

Манастир Раваница је за непокретно културно добро – споменик културе утврђен одлуком Завода за научно проучавање споменика културе Београд  бр. 304/48 од 05.03.1948. год., а категорисан је за културно добро од изузетног значаја 07.04.1979. год. Сл. Гл. СРС бр. 14/79.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац