КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

На обронцима планине Рудник, подигнут је манастир Благовештење Рудничко. Манастирски комплекс се састоји од цркве са звонаром, трпезаријом, три конака и споредних зграда.

Црква је правоугаоне основе, засведена полуобличастим сводом. На истоку је, са спољње и унутрашње стране засведена полукружна апсида. Зидана је од ломљеног камена, а подови су израђени од ломљених плоча.

Након што је током радова на конзервацији фресака 1981. године откривен првобитни живопис, утврђено је да је манастир саграђен крајем XIV века, у доба кнеза Лазара.  За време владавине Турака, манастир је доста запустео и био је прилично оштећен. Почетком  XVII века, у доба обнове православних светиња, црква је потпуно президана и читав комплекс је потпуно реконструисан. На западном делу цркве је дозидан правоугаони нартекс, а сви унутрашњи зидови су поново живописани. Такође је забележено да се током XVIII века у њему налазила једна од најстаријих школа у Србији.

 

 

МАНАСТИР БЛАГОВЕШТЕЊЕ РУДНИЧКО

Манастир Благовештење Рудничко утврђен је за културно добро -споменик културе Решењем Завода за научно проучавање споменика културе НРС бр. 1191/49, од 09. 07. 1949. године, а категорисана као добро од великог значаја за РС 07.04.1979.године  ''Сл. Гласник РС'', број 14/79.

Крајем XVIII и почетком XIX века,  манастир је био у доста лошем стању, да би у време Милоша Обреновића био поново обновљен. Тада је на западном делу цркве подигнута велика кула-звонара, обновљени су манастирски конаци и читав комплекс је опасан зидом. С краја XIX века је иконостас у цркви са иконама које потичу из ранијег периода. У Другом светском рату је поново доста страдао, тако да је накнадно обновљен.

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац