КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Лучни мост број 2, заједно са Лучним мостом број 1, чини једну хармоничну и јединствену целину простора који спаја леву и десну обалу реке Лепенице. Изграђен је 1923. године, према нацртима инжењера Министарства грађевина Васе Новичића. Мост је израђен од армираног бетона, отвора тридесет метара. Статички систем моста је лук са затегом са обешеним коловозом. Коловозну конструкцију сачињавају коловозне плоче, секундарни подужни носачи и попречни носачи. Укупна ширина моста је 11,65 метара. Ширина коловоза је 6,20 метра, а корисна ширина пешачких стаза са обе стране коловоза 1 метар.

ЛУЧНИ МОСТ БРОЈ 2

Лучни мост број 2 утврђена је за културно добро-споменик културе Одлуком Владе Републике Србије бр. 633-2231/97-015, од 18.06.1997. године, Сл. Гл. РС 27 од 26.06. 1997. године.

Главни носачи су луци облика параболе, који дају елеганцију мосту и чине га атрактивним, ослоњени преко челичних лежишта на масивне обалне стубове. На левом обалном стубу је непокретно лежиште, а на десном ваљкасто покретно лежиште.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац