Мултимедијална презентација

Мултимедијална презентација

„Француско-српске везе, корени индустријализације Балкана”

Мултимедијална презентација ''Француско-српске везе, корени индустријализације Балкана'' има за циљ представљање највреднијег индустријског, културно-историјског наслеђа Србије, али и да укаже на огроман значаји утицај Француске и њених даровитих стручњака на свеукупну индустријализацију овог дела Европе.

Биће приказани бројни аспекти модернизације Србије у XIX и XX веку, кроз највредније наслеђе њеног споменичког фонда, са намером да се широј јавности укаже на нераскидивост спона Србије и Француске посматрано кроз херитолошку призму.

Подизање првих војно - индустријских погона, развитак организованог рударства и изградња железничких инфраструктура, на најбољи начин упућују посматрача о обиму утицаја на обликовање снажног франкофилског расположење код Срба у овом временском раздобљу.

Основна замисао, јесте промовисање непроцењивог градитељског наслеђа као универзалне вредности човечанства и истицање поменутих релација између ових нација у прошлости, али и његово постављање у оквирима данашњих европских вредности.

Богата архивска грађа, техничка и фото-документација, као и низ других артефаката, биће представљени кроз дигиталну и аналогну форму, промотивни материјал и панел дискусију о приказаном.

Као једна од основних одредби, имаће да укаже и на будућност преосталих архитектонских структура кроз стратегију самоодрживости адекватним пренаменама.

 

Видео презентација ће ускоро бити доступна.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац