RAČA

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У селу Велико Крчмаре, у засеоку званом „Цукићки крај“ налази се кућа познатог војводе из Првог српског устанка, Павла Цукића. То је пространа грађевина правоугаоног облика, са четири симетрично распоређене просторије. Првобитни под од набијене земље замењен је дрвеним. Таваница је од профилисаног шашовца који је касније префарбан. Кров је четвороводан, прекривен ћерамидом.

КУЋА У ВЕЛИКОМ КРЧМАРУ

Утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1175/51 од 19.11.1951. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац