СВИЛАЈНАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа Стевана Синђелића у Грабовцу смештена је у порти цркве, покрај капеле. Грађена је у бондручном конструктивном систему са испуном од чатме. Кров је благог нагиба, четворосливан. Кровни покривач је ћерамида. У основи је троделна грађевина која се састоји од „куће“и две собе. На средини „куће“ смештено је отворено огњиште. Под је од набијене земље, а таваница од шашовца. Са предње стране се налази трем са храстовим стубовима и оградом од профилисаног шашовца. Као посебан детаљ се истичу хоризонталне дрвене решетке - „топлије“ на прозорима. Објекат служи као изложбени простор са поставком  која приказује период Првог српског устанка и са оригиналним предметима покућства из овог краја.

КУЋА СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА У ГРАБОВЦУ

Кућа Стевана Синђелића у Грабовцу утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 32/1 од 01.02.1968. године а категорисана је као културно добро од великог значаја одлуком Скупштине СРС („Сл. Гл. СРС“ број 14 од 07.04.1979. године).

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац