КНИЋ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа полубрвнара у Врбети представља типичну полубрвнару, правоугаоне основе, постављене на равном терену. На главној страни, по средини је мањи отворен трем, из кога воде врата у „кућу“, собу и доксат. Зидови на делу где је „кућа“ рађени су од брвана, а на другом делу су у бондрук конструкцији, малтерисани и окречени. Постављена је на плитким темељима од ломљеног камена, који су нешто вишег темељног зида на делу где се терен благо спушта. Кров је на три воде, покривен ћерамидом. На калкану, који је даском затворен, су врата за излаз на таван са спољне стране. На крову доминира импозантни „капић“, у доњем делу даском опшивен, са четири дрвена стубића над којима је кровић покривен ћерамидом.

У централном делу зграде је „ кућа“ са отвореним огњиштем и огромном „ баџом“. Улазна врата на „кући“ лучно су засведена. Под је у „кући“ од набоја, а таваница од дасака. У соби је такође под од набоја, а таваница од профилисаног шашовца. Зидови доксата затворени су шашовцем усправно слаганим. На соби су два прозора са оргиналним дрвеним решеткама, топлијама. Доксат је додат вероватно крајем XIX века када је извршено скраћивање трема са обе стране, са једне за доксат, а са друге за проширење собе. На једној страни зграде накнадно је дозидана једна собица, највероватније крајем  XIX века, па тај део излази из основа полубрвнаре.

 

 

 

 

 

КУЋА ПОЛУБРВНАРА У ВРБЕТИ

Кућа полубрвнара у Врбети утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе одлуком Владе Републике Србије  бр. 633-1530/98-19 од 22.05.2001. године (Сл. Гл. РС бр. 32 од 07.06.2001.год.)

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац