КНИЋ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа Петра Туцаковића саграђена је у првој половини деветнаестог века о чему сведоче поједини елементи градње и грађевински детаљи, као и казивање власника да је година градње 1817. била урезана у надвратник који је временом промењен. Подигнута је као кућа задружне породице Туцаковић чији је најпознатији члан, Петар Туцаковић, био устаник и позната личност кнез Милошеве Србије. Као способан устаник постао  је буљубаша кнежевих момака, „кабадахија“, да би као капетан Груже и пуковник у стајаћој војсци био постављен за члана Земаљског савета.

Саграђена је у бондрук систему са испуном од чатме, а лоцирана је на благо закошеном терену искоришћеном за подрум. Постављена је на плитким темељима од ломљеног и притесаног камена. Зидови су јој од чатме, са испуном од плетера и земље, облепљени блатним малтером, окречени у бело. Карактерише је пространи трем подухваћен са седам храстових стубова од којих један има јастук, са оградом од профилисаног шашовца, завршен доксатом. Кров је четворосливан, балжег нагиба, покривен ћерамидом.

Кућа је троделне просторне структуре која се састоји од „куће“, собе и гостињске собе. Са трема се улази у гостињску собу и „кућу“, а из „ куће“ у малу собу, насталу, вероватно, накнадном преградњом. Уз преградни зид између "куће" и гостињске собе налази се зидано огњиште.

 

 

 

КУЋА ПЕТРА ТУЦАКОВИЋА У ЧЕСТИНУ

Као редак пример задружне куће прве половине деветнаестог века, грађене са елементима варошке куће, која димензијама и градитељским детаљима указује на значај њеног власника. Овај споменик културе поред архитектонских вредности има и меморијални значај везан за име Петра Туцаковића, познате историјске личности из времена владавине кнеза Милоша.

 

Кућа Петра Туцаковића у Честину утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе одлуком Владе Републике Србије бр. 633-8416/2003. од 18.12.2003. године.

 

 

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац