СВИЛАЈНАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа народног хероја Лазе Стојановића се може сврстати међу објекте народног градитељства Поморавља са почетка XX века али са утицајем градске архитектуре, приметним нарочито на спољним деловима столарије, која уједно чини и посебну вредност овог објекта. Постављена је на плитким каменим темељима, грађена у бондручном конструктивном систему са испуном од плетера и блата. У основи је правоугаона грађевина која се састоји од четири перосторије. Кров је четвороводан и покривен ћерамидом. Стреха је истурена и опшивена профилисаним даскама и решмом. На јужној фасади објекта 1956. године је постављена спомен плоча са текстом:

КУЋА НАРОДНОГ ХЕРОЈА ЛАЗЕ СТОЈАНОВИЋА У КУШИЉЕВУ

„У ОВОЈ КУЋИ ЈЕ ЖИВЕО НАРОДНИ ХЕРОЈ ЛАЗА С. СТОЈАНОВИЋ КОМАНДИР РЕСАВСКЕ ПАРТИЗАНСКЕ ЧЕТЕ И ОРГАНИЗАТОР НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ У РЕСАВИ 1941.

У БОРБИ ПРОТИВ ДОМАЋИХ ИЗДАЈИЦА И ФАШИСТИЧКИХ ОКУПАТОРА РАЊЕН ЈЕ И ЗАРОБЉЕН И ОБЕШЕН У СВИЛАЈНЦУ 1942г.“

 

1956. САВЕЗ БОРАЦА, КУШИЉЕВО

Кућа народног хероја Лазе Стојановића утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе одлуком СО Свилајнац бр. 020-90/82-04 од 09.07.1982. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац