КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа брађе Војина и Живојина Павловића је смештена у селу Дулене, недалеко од Крагујевца. У њој су током јула 1941. године, били су смештени штабови левачког и крагујевачког партизанског одреда, а након тока, новембра исте године и штабови из целог Поморавља и делом из Шумадије. Зграда је правоугаоне основе са високим темељима од камена и зидовима у бондрук конструкцији. Кров је четворосливан, прекривен црепом. Подрум је смештен под једним делом зграде. Данас ова зграда служи као музеј, у којем су смештене и приказане фотографије догађаја тог времена.

КУЋА ВОЈИНА И ЖИВОЈИНА ПАВЛОВИЋА
У СЕЛУ ДУЛЕНЕ

Зграда Војина и Живојина Павловића у селу Дулене код Крагујевца, утврђена је за културно добро - споменик културе Решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС, бр. 1644/49 од 19.09.1949.године ''Сл. Гл. НРС'' бр. 1644/49.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац