КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у Улици Танаска Рајића бр. 52 у Крагујевцу је подигнута између два светска рата и представља вредан пример градске архитектуре тога доба. Има наглашен профилисани кровни венац, угаоне пиластре, као и високо приземље са наглашеним кровним надзитком. Кућа је легат сликарке Љубице Филиповић, рођене у Ријеци 1885. године, која је у Крагујевцу живела до своје смрти, 1975. године.  Сликала је у духу импресионизма а, иако је последњих година живота била слепа, и тада је неуморно сликала. Кућу у којој је живела, као и сва своја сликарска дела, оставила је Народном музеју у Крагујевцу. Поред својих архитектонских, објекат има и историјуску вредност, с обзиром на чињеницу да је ова велика уметница у њему живела и радила.

КУЋА У УЛИЦИ ТАНАСКА РАЈИЋА
БР. 52 - ЛЕГАТ ЉУБИЦЕ ФИЛИПОВИЋ

Кућа легат Љубице Филиповић, утврђена је за културно добро-споменик културе Одлуком Владе Републике Србије бр. 633-6872/2001-2, од 17.07.2001. године, Сл.гл.РС бр. 46 од 27.07.2001. године

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац