КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Зграда у улици Светозара Марковића бр. 69 у Крагујевцу је вишеспратна зграда, састављена из два тракта, развијене основе и осно симетрична. Подигнута у духу еклектизма, са јако израженим утицајем академизма и класицистичком пластиком. Саграђена је од опеке и армираног бетона, одмах након Првог светског рата под називом ''Дом милосрђа'', као интернат за ученике и војне питомце из Македоније.

КУЋА У УЛИЦИ
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 69

Зграда у улици Светозара Марковића бр. 69 у Крагујевцу је утврђена за културно добро-споменик културе Одлуком Владе Републике Србије бр. 633-3153/97-23, од 08. 08. 1997. године, Сл. Гл. РС 39, од 05.09. 1997. године

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац