КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућу у улици Светозара Марковића бр. 5 у Крагујевцу је подигао Сима Милосављевић Паштрмац, познатији као ''Амиџа'', блиски пријатељ и државни саветник Кнеза Милоша, у двадесетим годинама XIX века, као приватну кућу за становање. Припада типу развијених приземних зграда какве су веома честе у Србији тога доба. Зидови су рађени у бондрук конструкцији, са испуном од опеке и малтерисани. Кров је четворосливан, прекривен ћерамидом.

КУЋА У УЛИЦИ
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 5

Зграда у Улици Светозара Марковића бр. 5, утврђена је за културно добро-споменик културе Решењем Завода за научно проучавање споменика куултуре Београд бр. 66/48 од 17. 01. 1948.године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац