КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа у улици Светозара Марковића бр. 19 у Крагујевцу је подигнута у првој половини XIX века као приватни стан Недељка Стојковића, познатијег као  кнез Дена, познатог јавног радника Милошевог доба. Грађена је као типична кућа овог доба. Централни део куће је окренут ка улици, као и читав дворишни простор са бунаром. Грађена је као кућа за становање, са огромним подрумским делом у бондрук конструкцији, са испустима од опеке. Кровни покривач је ћерамида. Ова грађевина је, као и низ других у овој улици, израђена у духу свог времена и чини једну од најзначајнијих, сачуваних објеката овог града. Данас се користи у комерцијалне сврхе и корисници изузетно брину о објекту.

КУЋА У УЛИЦИ
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 19

Зграда у Улици Светозара Марковића бр. 19, утврђена је за културно добро-споменик културе Решењем Завода за научно проучавање споменика куултуре Београд бр. 67/48 од 17. 01. 1948. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац